Cây Tân Gia - Khai Trương

Cây tân gia – khai chương chính là sự lựa chọn tinh tế không thể bỏ qua. Bởi chỉ với cây quà tặng; người nhận đã được cả quà và nhiều ý nghĩa to lớn trong nó. Vàm ỗi loài cây còn chuyển tải bao nhiêu ý nghĩa và yêu thương trong đó. Chọn cây  quà tặng để tặng ai đó thì không quá khó; thế nhưng chọn loại cây nào để phù hợp với ngày khai trương thì không dễ dàng. Hãy để Bác Hai Garden làm điều đó thay bạn.