HOÀN THIỆN MẢNG XANH QUÁN CAFE BIỆT THỰ SÂN VƯỜN VỚI CHI PHÍ TỐI ƯU