Cây Ngũ Gia Bì

580,000 

  • Tên sản phẩm: Cây Ngũ Bì
  • Tên thường gọi: Cây Ngũ Gia Bì hoặc Xuyên Bì
  • Tên khoa học: Araliaceae