Cây Đại Phú Gia

  • Tên sản phẩm: Cây Đại Phú Gia.
  • Tên thường gọi: Cây Đại Phú Gia.
  • Tên khoa học: Aglaoocma SP.
  • Họ Ráy: Araceae.
  • Nguồn gốc: Từ các nước Đông Á.