Cây Trầu Bà Thanh Xuân

  • Tên sản phẩm: Cây Trầu Bà Thanh Xuân.
  • Tên thường gọi: Trầu Bà Thanh Xuân, Trầu Bà Lá Xẻ.
  • Tên khoa học: Philodendron bipinnatifidum hoặc Philodendron selloumSplit.
  • Họ Ráy: Araceae.
  • Nguồn gốc: Từ đảo Solomon.