Cây Thiết Mộc Lan – Cây Phát Tài

  • Tên sản phẩm: Cây Thiết Mộc Lan – Cây Phát Tài.
  • Tên thường gọi: Cây Phát Tài, Phát Tài Khúc, Thiết Mộc Lan.
  • Tên khoa học: Dracaena fragrans.
  • Họ Tóc tiên: Ruscaceae.
  • Nguồn gốc: Tây Phi, Tanzania và Zambia.